Link

Releasenotities Onemap versie 5.11.0

Beheer

Nieuw

 • Het is nu mogelijk om een zoekscherm voor een WFS-laag in te richten. Zie de knop 'Zoeken' in het beheermenu van een kaartlaag. Hier kan je een of meer velden van de kaartlaag opgeven waarop gezocht kan worden in de viewer. Voeg ook de het zoekpaneel toe aan een zijbalk in de kaart.
 • Het is nu mogelijk om bij een laagfilter van type 'datum' een tweede veld op te geven dat als einddatum wordt gebruikt. Stel dat een filter op 'datum-start' wordt ingesteld, dan kan je 'datum-eind' als bijbehorend veld opgeven. In dit geval zal filteren op datum (via paneel of time slider) zoeken naar features waarbij de zoekdatum tussen begin- en einddatum van een feature ligt.
 • Het is nu mogelijk om bij een kaartlaag een alias op te geven. Deze alias wordt gebruikt in het lagenoverzicht van de kaart in plaats van de eigen titel van de kaartlaag. Deze alias hoort bij de themakaart waar de laag in zit.
 • Bij het scherm voor kaartrechten is een vinkje toegevoegd om in een keer alle rechten aan of uit te zetten.
 • De breedtes van de linker- en rechterzijbalk zijn nu instelbaar in beheer.
 • Bij bewerkformulieren is de optie toegevoegd om het formulier wel of niet via feature info van de laag te kunnen openen. Deze instelling staat standaard aan.
 • Zoekgedrag verbeterd in het schem om tabelrelaties te bewerken. Zoeken is nu case insensitive en zoekt in alle gegevens en niet alleen in de gegevens van de huidige pagina.
 • Na inloggen als superadmin staat de actieve omgeving weer op de laatst ingestelde actieve omgeving.
 • De template-tekst voor uitnodingsmails voor groepen is nu aanpasbaar.
 • Bij de werkbalkknop 'kies laag om te bewerken' kan nu een knop (schets punt/lijn/vlak) worden gekozen die automatisch wordt geactiveerd in de viewer na het kiezen van een laag.
 • Bij het scherm om kaartlagen toe te voegen in beheer krijgt de zoekbox focus waardoor je gelijk kan typen zonder de zoekbox eerst aan moet klikken.
 • Bij printtemplates kan nu een eigen label worden opgegeven met {{centrex}}, {{centrey}} en {{scale}} placeholders.

Opgeloste problemen

 • Het importeren van shapefiles als tabel mislukte soms.
 • Het toevoegen van een kaartlaag uit een service was soms niet mogelijk als de service aan meerdere workspaces was gekoppeld.
 • Sommige pagina's toonden een waarschuwing voor onopgeslagen wijzigingen als er geen wijzigingen waren gedaan.
 • Bij koppelen van een WFS aan een WMS-laag zagen super-admins ook lagen uit de niet-actieve omgeving.
 • De publiceerknop werd niet rood na aanpassen van de stijl van een kaartlaag.
 • De systeeminformatiepagina in beheer gaf een 500 server error.
 • Het is nu niet meer mogelijk om het SLD-stijlveld van een vectorlaag leeg te laten bij opslaan.
 • Bij SLD's is het nu mogelijk om een standaard Graphic Mark te gebruiken als vlakvulling.
 • Op kleine schermen vielen de menu-opties aan de linkerkant soms buiten beeld. Er is een scrollbalk toegevoegd.
 • In meerdere beheerschermen is het zoekgedrag verbeterd.
 • Uitnodigingsmails werden altijd voor de actieve omgeving verzonden en niet voor de omgeving waarin een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt.
 • De pagina voor het aanmaken van een kaartservice is verbeterd. Als het goed is, worden er nu geen onterechte foutmeldingen meer getoond.
 • Bij opslaan van een nieuwe portaalmap werd de map dubbel aangemaakt als deze al bestond.
 • De service-opties 'geen' en 'Gebruik tabel' verdwenen soms uit de dropdown bij het aanmaken van een nieuwe laag.

Onemap API

Opgeloste problemen

 • De API om feature info in te richten (/api/v1/layers/{slug}/featureinfo) werkte niet.

Viewer

Nieuw

 • Het is nu mogelijk om te zoeken in WFS-lagen als in beheer een zoekpaneel voor de laag is ingericht.
 • Het zoekresultaat van de adreszoeker wordt nu gemarkeerd op de kaart.
 • De layout van PDF-printtemplates is verbeterd. Met name de legenda krijgt nu meer ruimte.
 • De time slider widget en gewone datumfilter zoeken nu tussen begin- en einddatum van een feature als dit is ingesteld in beheer.

Opgeloste problemen

 • Afdrukken van WMS-lagen uit services met authenticatie resulteerde in een roze vlak in de PDF.
 • Bij WMS-lagen uit services met authenticatie was het niet mogelijk om de legenda te tonen of af te drukken als PDF.
 • Bij WMS-lagen uit MapServer services werd de legenda niet getoond in de viewer.
 • Zelf geüploade legenda's uit niet-publieke workspaces werden niet getoond in de viewer.
 • Lange legenda's werden onleesbaar klein gemaakt in de viewer. Er wordt nu alleen verkleind als de breedte van de legenda te groot wordt. Bij lange legenda's wordt een scrollbalk in het legendapaneel toegevoegd.
 • Legenda's van WMS-lagen uit GeoServer met maar 1 optie hadden geen titel.
 • Touch events op mobiele devices werden soms genegeerd. Er is een pixeltolerantie toegevoegd zodat touch events minder snel als swipes/pans worden geïnterpreteerd.
 • Bij kaarten met veel bewerkbare lagen paste de keuzelijst soms niet meer in beeld. Er is een scrollbalk toegevoegd aan de keuzelijst.
 • Bij SLD's met een puntstijl werden punten onzichtbaar als er ook lijn- en/of vlakgeometrieën in beeld stonden.
 • De optie 'snap naar kaartlaag' wordt nu alleen getoond in het contextmenu van vectorlagen.
 • Als een time slider widget geen label was ingesteld, werden de gekozen einddatum of start- en einddatum niet getoond in de footer.
 • Soms werden foutmeldingen bij het ophalen van feature info uit WMS niet goed getoond in de viewer. Er verscheen dan exception.$ is undefined in plaats van de werkelijke foutmelding.

Viewer API

Nieuw

 • Nieuwe optartoptie forceMobileLayout toegevoegd aan de initViewer method. Door deze op true te zetten zal de viewer altijd de mobiele layout hebben, ook al wordt deze niet op een device met klein scherm getoond.
 • Nieuwe optartoptie allowInlineStyles toegevoegd aan de initViewer method. Door deze op false te zetten worden er geen inline styles meer gebruikt in de viewer. Dit kan van pas komen als de viewer in een site staat waar een Content Security Policy het gebruik van inline style-elementen verbiedt.

Opgeloste problemen

 • Crash bij openen externe viewer (Kavel10, Cyclomedia StreetSmart) vanuit een embedded viewer op een ander domein dan Onemap.
 • Crash bij aanroepen sketch.startEditing().
 • Het Engelse vertaalbestand bevatte Nederlandse vertalingen.